www.BankLogin.cz

Stručný popis použití programu

1) při prvním spuštění programu zadejte svá klientská čísla, příště si je již bude pamatovat
2) vyberte stránku, na kterou se chcete přihlásit a klikněte na odpovídající tlačítko
3) otevře se nové okno přohlížeče na požadované stránce a Vaše číslo se vloží do daného editačního pole
4) pokud se číslo nepodaří vložit automaticky, vložte číslo ze schránky stisknem kláves CTRL+V (nebo přes pravé tlačítko myši)
Nový profil

Detailní popis programu

PO SPUŠTĚNÍ
Po spuštění se program pokusí načíst Vámi uložené údaje. Pokud soubor s údaji nenalezne - což při prvním spuštění ani nelze - zobrazí se v polích pro Vaše čísla přednastavené hodnoty, které následně změníte na Vaše vlastní klientská čísla.

ULOŽENÍ DAT PŘI UKONČENÍ
Při ukončení programu budou Vámi zadané údaje vždy uloženy. Data se ukládají na stejné místo, odkud byl spuštěn program "BankLogin" do textového souboru s přednastaveným názvem "MUJ_PROFIL.ini".

VÍCE RŮZNÝCH NASTAVENÍ
Soubor s nastavením můžete v případě zájmu editovat i ručně, pak ovšem není zaručena správná funkčnost programu. Máte možnost vytvořit si více souborů s nastavením a po spuštění programu si vybrat, které údaje chcete načíst.
Příkladem použití více souborů může být třeba situace, kdy na jednom počítači používá program více osob nebo například situace, kdy jeden soubor obsahuje Vaše osobní čísla a druhý soubor firemní údaje.

UPOZORNĚNÍ
Ovšem pozor! V případě využití více souborů hrozí, že omylem přehlédnete, že se hlásíte k údajům jiné osoby a budete tedy zadávat svoje heslo k číslu, které nepatří Vám. Pokud heslo takto chybně zadáte 3x, zablokujete kolegovi jeho účet a za to by Vám jistě nepoděkoval. Doporučuji tedy v případě prvního neúspěšného přihlášení zpozornět a zkontrolovat, že se hlásíte opravdu tím klientským číslem, kterým jste zamýšleli.

NASTAVENÍ PRODLEVY
Prodleva je nutná proto, aby počítač dostal potřebné množství času k otevření nového okna prohlížeče a k načtení stránky. To může trvat různě dlouho v závislosti na výkonu Vašeho PC, na vytížení procesoru nebo rychlosti Vašeho připojení k internetu.
Přednastavená prodleva jsou 3 sekundy, což můžete na základě zkušeností upravit. Pro případ, že by se číslo automaticky nestihlo vložilo do formuláře, pak je číslo uloženo ve schránce a tak stačí stisknout CTRL+V a číslo vložit na potřebné místo.
Vzhled programu
vzhled jedné z verzí programu

POZOR NA BEZPEČNOST
Program nijak nekomunikuje po internetu, nic nikam nezasílá a nic nepřijímá. Chce být pouze Vaším služebníkem, ne nepřítelem :).
Svá klientská čísla nikomu dalšímu nesdělujte, stejně jako heslo je i klientské číslo součástí bezpečnosti bankovnictví.
Bez znalosti hesla se sice na Váš účet nikdo nepřihlásí a bez Vašeho mobilního telefonu už dnes ani neodešle peníze, ovšem i pouhá znalost klientského čísla stačí k tomu, aby Vám někdo způsobil značné potíže. Například stačí 3x zadat nesprávné heslo, bankovnictví se Vám zablokuje a musíte složitě řešit jeho odblokování.

VŠE MÁTE POD KONTROLOU
Vaše klientská čísla ukládá "BankLogin" do textového souboru na stejné místo, kde je umístěn program. Máte je tedy pod kontrolou a můžete je kdykoli smazat.

VKLÁDÁNÍ HESLA
Mohl by program kromě klientských čísel vyplňovat také heslo? Ano, mohl, ale v žádném případě to nedoporučuji a ve volně dostupné verzi "BankLoginu" se toto nikdy neobjeví.
Nikdy si neukládejte svá důležitá hesla v otevřené (nezašifrované) podobě u sebe na disku! A už vůbec ne na stejném místě, kde máte uložena svá klientská čísla! Pokud budete riziko ignorovat a přesto chcete hesla ukládat, alespoň si k nim nezapisujte žádné poznámky, aby nebylo zřejmé, k čemu heslo slouží.


© 2013, BankLogin - Váš pomocník pro přihlašování